แม็คโครร่วมกับกรมราชทัณฑ์ คืนคนดีมีอาชีพสู่สังคม

publish : 22 ก.ย. 2563 อ่าน 26 ครั้งเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสู่สังคม” สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอาหาร เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษแก่ผู้ต้องขัง 100 คนจากเรือนจำชั่วคราวแคน้อยและเรือนจำเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนายนิเวศน์  หาญสมุทร รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนางวันเพ็ญ  ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.เพชรบูรณ์ และศิริพร  เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)กล่าวรายงาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

            นางศิริพร  เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า แม็คโคร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกด้านให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้แม็คโครยังได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ เสมอมา

ล่าสุด แม็คโครได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสู่สังคม”เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ในการพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม “ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานแม็คโครที่เป็นจิตอาสามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาหารเพื่อการค้าในระดับพื้นฐาน แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวแคน้อยและเรือนจำเพชรบูรณ์จำนวนกว่า 100 ราย

 

 

 

 
ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร  สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยในเมนูยอดนิยมต่างๆ อาทิ ผัดไทกุ้งสด พิซซ่า ข้าวเหนียวหมูปิ้ง เฟรนฟรายเชค และเครื่องดื่มที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดยใช้เงินลงทุนไม่มาก” นางศิริพร กล่าวเสริมโครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสู่สังคม”เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกชีวิตได้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังได้ออกไปประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กลับไปทำผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

 

นายนิเวศน์  หาญสมุทร รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างแม็คโคร กรมราชทัณฑ์ โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพสู่สังคม” ที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษอันเป็นหลักการสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างเจริญก้าวหน้า ภาคเอกชนอย่างแม็คโครเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ พัฒนาศักยภาพการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร ตลอดจนสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับผู้ที่กำลังจะกลับออกไปใช้ชีวิตในภายนอกในเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จ.เพชรบูรณ์

โดยมีการสอนเมนูอาหารง่ายๆ ในหลายหลักสูตรโดยพนักงานจิตอาสาของแม็คโคร ซึ่งสูตรเหล่านี้ใช้เงินลงทุนตั้งต้นไม่มากถือว่าน่าสนใจมาก เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตได้ก้าวต่อไปได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังออกไปประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้ และไม่กลับไปทำผิดพลาดซ้ำอีก

 

 

 

 


นางวันเพ็ญ  ว่องไวกิตติสิน ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างแม็คโครซึ่งมีนโยบายในการสร้างงานสร้างอาชีพและให้โอกาสกับผู้ด้วยโอกาสในสังคม และสอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่มีการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการคืนคนดีสู่สังคมอันเป็นหลักการสำคัญของโครงการ

กำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ก้าวพลาดและสามารถและมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมเอย่างเจริญก้าวหน้า ความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดพลังในการต่อยอดให้การอบรมแนะแนวการทำธุรกิจอาหารให้แก่ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ

และมีโอกาสกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากมีการทำ workshop การประกอบอาหารเพื่อการค้าในระดับเบื้องต้นโดยมีผู้ต้องขังจำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ความร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสกับผู้ต้องขังจะช่วยสร้างการประกอบสัมมาอาชีพเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งจะทำให้พวกเขาไม่กลับมาทำผิดพลาดซ้ำอีก

 

 

 

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน