กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ฯ ร่วมกับชุมชนปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 275,000 ตัว สู่แม่น้ำตาปี เนื่องในโอกาส "วันประมงแห่งชาติ"

22 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 21 ก.ย. ที่ริมเขื่อนท่ทับจีน หมู่ที่ 1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายทิณรา บัวเกตุ หัวหน้ากองการผลิตไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม สู่แม่น้ำตาปี เนื่องในโอกาส "วันประมงแห่งชาติ” โดยมีนายกอบต.เขาหัวควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 สุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชนเข้าร่วม
นายทิณรา กล่าวว่า โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามสู่แม่น้ำตาปี เนื่องในโอกาส "วันประมงแห่งชาติ" ซึ่งโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ รอบๆโรงไฟฟ้าฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำตาปี ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเพียงพอ และมีความยั่งยืนทางอาหาร


 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) เป็นการปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 275,000 ตัว เมื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็จะสร้างสมดุลทางธรรมชาติต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน