เตรียมรับมือพายุโนอึล หลัง ศูนย์ภัยพิบัติ แจ้งเตือน 3 อำเภอแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เสี่ยง

publish : 20 ก.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งพันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผย ว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อส. 4 อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย  เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “โนอึล” ซึ่งจะส่งผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ทันทีเมื่อประสบภัยได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ อุทกภัย, น้ำป่าไหลหลาก, น้ำล้นตลิ่ง, ดินโคลนถล่ม และวาตภัย เป็นต้น
ตามนโยบายของกองทัพบก โดยกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่คอยสำรวจและช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” หากพื้นที่ใดประสบกับเหตุภัยธรรมชาติ สามารถขอความช่วยไปยังเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ หรือแจ้งมายังชุดบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681300 พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน ให้ออกปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ


สำหรับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อ.แม่สะเรียง ซึ่งจากการติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ฉบับที่ 12 จะส่งผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยเมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่18 ก.ย. 2563 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมและมีฝนตกในหลายพื้นที่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดในวันนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตลอดทั้งวันชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน