บริษัท ท่าอากาศยานไทย จัดกิจกรรมอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนร่วมปลูกป่าโกงกางฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

publish : 19 ก.ย. 2563 อ่าน 10 ครั้งเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ 18 กันยายน 2563 นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พันเอกพิเศษ ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู)  ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ ท่าอากาศยานไทย อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2563
โดยมีพนักงานท่าอากาศยานไทยกว่า 150 คน เข้าร่วมกันปลูกกล้าไม้ เช่น ต้นโกงกาง และต้นลำพู จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ตลอดจนรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ


 

สุธินันท์ คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สมุทรปราการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน