ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีรับบัว ประจำปี 2563

publish : 19 ก.ย. 2563 อ่าน 13 ครั้งอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย 28 กันยายน -1 ตุลาคม 2563 โดยเน้นให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า 100  % ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 18 กันยายน 2563  ที่ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า Market Village สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพร้อมด้วย ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี นางชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ได้กันเปิดร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน-1 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลี  ให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิตชาวบางพลีในอดีต การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดขบวนเรือแห่หลวงพ่อโตทางน้ำ การแข่งขันเรือมาด การประกวดหนุ่มสาวรับบัว และการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ของดีของอำเภอบางพลี  ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลี  ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง  ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง  เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการบูชา โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่  มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้แล้ว  อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่าง เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีต้องเลือนหายไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้  ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี ได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม


 

สุธินันท์ คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สมุทรปราการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน