คณะอนุกรรมมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รับฟังปัญหาการแบ่งแยกเขตการปกครองท้องถิ่น

17 ก.ย. 2563


วันนี้ (17 ก.ย 63 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  ประธานคณะอนุกรรมมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  ในคณะกรรมมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

 
โดยมีนายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว, นายชูรัช  ภู่ศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งจากการแบ่งเขตการปกครองในปี 2542 ทำให้การแบ่งเขตการปกครองครั้งนั้น ทำให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ 1 และหมู่ 18 ถูกตัดออกไปเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อันเป็นการขัดต่อข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการปกครองท้องถิ่น และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ คือ เป็นการแบ่งแยกชุมชนเก่าแก่ออกเป็นส่วนๆ ทั้งด้านงบประมาณสนับสนุน ขาดความเป็นอิสระทางการคลังในการกำหนดรายรับและการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไม่สะท้อนภารกิจหน้าที่ภายในพื้นที่ท้องถิ่น  ทำให้งบประมาณในส่วนของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรืองบฉุกเฉินไม่เพียงพอ  

 


ทั้งนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการติดต่อราชการ เนื่องจากพื้นที่ถูกตัดแบ่งออกไป ทำให้เกิดระยะห่างกับที่ทำการของเทศบาลดอนฉิมพลีเพียง 100 เมตร ซึ่งปัจจุบันประชาชนสังกัดการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดินฉิมพลี จะต้องเดินทางไปติดต่องานที่สำนักงานถึง 9 กิโลเมตร ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  ประธานคณะอนุกรรมมาธิการ ฯ เปิดเผยว่า หลังจากรับฟังข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงแล้ว ก็เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน ที่ถูกตัดขาดจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่  ซึ่งตนเองพร้อมคณะ จะได้นำข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อคณะกรรมมาธิการ วุฒิสภาชุดใหญ่ เพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข ตามข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

สราวุฒิ บุญสร้าง / สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ / คนองศักดิ์ อังศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน