ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

publish : 16 ก.ย. 2563 อ่าน 6 ครั้ง


ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC)


พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฏร นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) 


โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ และเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 19/63 โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ หน่วยงานราชการ และผู้แทนส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน