ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของ พล.ร.11

publish : 15 ก.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งวันนี้เวลา 14.00 น.  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังสนาม ฮ.ขององพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เพื่อมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลของกองพลทหารราบที่ 11  ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นหน่วยแรก หลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพลตรี และในโอกาสที่จะเกษียณอายุรับราชการทหารที่จะถึงนี้  โดยมีรองผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1 , รองแม่ทัพภาคที่ 1 , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 และคณะนายทหารคอยให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ขึ้นรถยานเกราะล้อยาง สไตรเกอร์ ไปยังอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เพื่อประกอบพิธีสักการะ จากนั้นได้เดินทางมาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยัง บก.พล.ร.11  และเดินทางต่อไปยังหน้าอาคารพุทธโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลของกองพลทหารราบที่ 11 และหน่วยขึ้นตรง   สำหรับกองพลทหารราบที่ 11 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524  มีนามเดิมว่า พล.11  และขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 1  ต่อมาในปี พ.ศ.2527  เปลี่ยนนามหน่วยเป็น พล.ร.11   ในปี พ.ศ.2532 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามค่ายเป็นค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า  ในปี พ.ศ.2545 ได้ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก  และปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองบัญชาการรักษาดินแดน  จนมาในปี พ.ศ.2559 ได้มีการฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่ 1


ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้มีการปรับและจัดกำลังให้กองพลทหารราบที่ 11 เป็นพลรบเบา  ในอัตราพร้อมรบ ลดระดับ 1  จนมาถึงปัจจุบัน กองพลทหารราบที่ 11 ได้เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 1 และเป็นกองพลรบหลักของกองทัพภาคที่ 1  ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมกำลังพลของกองพลทหารราบที่ 11 ทุกนายที่ได้ช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกนาย และของกองพลจนเป็นที่ยอมรับของกองทัพบก  ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการพบปะกำลังพลแล้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ได้มอบภาพถ่ายสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 เป็นที่ระลึก จากนั้นคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยัง บชร.1 ชลบุรี  

ภาพ / ข่าว   ก้องเกียรติ  พุทธิรังสิมาภรณ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะะเชิงเทรา ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน