ปภ.ระนอง ออกวิทยุด่วนที่สุด ประกาศแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลสูง

publish : 15 ก.ย. 2563 อ่าน 12 ครั้ง เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2563    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัตระนอง ออกวิทยุด่วนที่สุด  ถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ประกาศแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลสูง  ห้ามเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 16-20 ก.ย.63 ช่วงวันที่16-17 ก.ย.63   มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไป

 
 โดยในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย.63 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลักษณะเช่นนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินถล่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน สูง 2-3  เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 3-5 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจกฝั่ง และขอให้ประชาชนที่อศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม และลมกระโชกแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 16-20 ก.ย.63 และให้ดำเนินการ ดังนี้

 


1.แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรง ให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 2. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง, ตำรวจน้ำระนอง และศูนย์ ปีโป้จังหวัดระนองออกลาดตระเวนและประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเข้มงวดการใช้อุปกรณ์ เสื้อชูชีพกับผู้โดยสาร และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 3. แขวงทางหลวงระนอง และแขวงทางหลวงชนบทระนอง สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางรับผิดชอบให้สมารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 4. อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำขับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในช่วงระยะวันแจ้งเตือนดังกล่าว ขอให้ตรียมความพร้อมทรัพยกรด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถประสานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ รวมถึงปรับปรุงเส้นทางอพยพ พื้นที่รองรับการอพยพ การจัดวางระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสารการรายงานได้ทันที และขอให้กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ 5. ให้อุทยานทุกแห่งหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก ถ้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าสถานการณ์วิกฤติให้ดำเนินการปิด หรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 6. หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้รายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองทราบ และประสานความช่วยเหลือได้ทางหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร 077-800190-1   ทันที 

 

กฤษดา  เอกวานิช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน