ผบ.ร.29 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่

publish : 15 ก.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้งวันที่ 15 ก.ย. 2563  พ.อ.วินิจ  สว่างเนตร  ผบ.ร.29  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 ณ สนามฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 โดยเน้นย้ำหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 อีกทั้งให้เน้นย้ำให้หน่วยฝึก ได้ยึดถือนโยบาย การฝึก ผบช.ตามลำดับชั้น ที่ให้ทุกหน่วยฝึก ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ให้เป็น "ทหารต้นแบบในอนาคต" มีระเบียบวินัย มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมที่จะเป็นที่พึงของประชาชน ในทุกโอกาส ผู้บังคับหน่วย ต้องกำกับดูแลความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการให้เป็นอย่างถูกสุขลักษณะ ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วน
       ในด้านการฝึก ให้ดำเนินการฝึก จากเบา ไปหาหนัก ห้ามไม่ให้มีการลงทัณฑ์ที่ผิดไปจากแบบธรรมเนียมโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม

     จัดให้มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำหน่วยฝึก เฝ้าสังเกตอาการของทหารใหม่ อยู่ตลอดเวลา มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอต่อการรักษา มีการจัดการและดำเนินการซักซ้อมแผนการส่งกลับผู้ป่วยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke) อย่างต่อเนื่อง โดยห้ามไม่ให้มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด


ในการนี้ ผบ.ร.29 ได้แนะนำผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น และมอบโอวาทให้แก่น้องทหารใหม่ เพื่อทหารใหม่ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ และมีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและพัฒนาประเทศ ต่อไป

วุฒิเดช  ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน