ปรม.19 รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม

publish : 14 ก.ย. 2563 อ่าน 19 ครั้งสถาบันพระปกเกล้าโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชนรุ่นที่ 19 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จัดโครงการ  ปรม.19 “รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยมีนายพูนทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ตามโครงการ ปรม.19 “รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดทำขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมตามกำลังความสามารถเป็นการดำรงเจตนารมณ์ของสถาบันพระปกเกล้า

 

ปรม.19 “รวมใจสู่สุโขทัยนายพูนทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยประสบเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายใน อ.เมือง อ.ศรีสำโรง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  เป็นผลให้บ้านเรือนประชาชน เสียหายจำนวน  6,491 หลังคาเรือน และ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 16,000 คน สำหรับพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย มีประชาชนได้รับผลกระทบ 674 ครัวเรือน มีบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ำท่วมทั้งหลังประมาณ 100 ครัวเรือน และ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันออกมาได้อย่างทันท่วงที การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการมอบเครื่องครัวและเครื่องนอนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย จำนวน 100 ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สามารถกลับมาใช้ชีวิตปรกติได้โดยเร็ว

รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม

ด้านนายพิสิฏพล  เตชะผกาพงษ์ ประธานรุ่นนักศึกษา ปรม.19 กล่าวว่า  สำหรับโครงการปรม.19 “รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม” เป็นโครงการที่นักศึกษา ปรม.19 ตั้งใจดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปรกติได้เร็วที่สุด อีกทั้งเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทางกลุ่มนักศึกษาจึงได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดหาเครื่องครัวเครื่องนอนและผ้าห่ม ซึ่งถือเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัย ในฐานะนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ปรม.19 ทุกคนมีหน้าที่ในการดำรงเจตนารมณ์ของสถาบันในการดูแลสังคมและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โครงการ ปรม.19 “รวมใจสู่สุโขทัย ช่วยภัยน้ำท่วม” คือหนึ่งในโครงการที่กลุ่มนักศึกษาตั้งใจช่วยเหลือสังคมและยังคงดำเนินงานอื่นๆเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและสร้างสังคมที่ดีขึ้นต่อไป

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน