บิ๊กท็อป ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เร่งแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้าน

publish : 13 ก.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งวันที่ 13 ก.ย.2563 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม "รวมใจไทยสร้างชาติ" เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับและรับฟังรายงานสรุป สถานการณ์ประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ และการขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรี 

หลังการประชุม คณะรมว.ได้เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการฯ (หลังเก่า) บริเวณศาลหลักเมืองกาญจนบุรี เพื่อสักการะศาลหลักเมือง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพบปะประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเร่งแก้ไขช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรี
โดยจัดให้มีการติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยบูรนาการทำงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ในพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน


จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธาน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ กรรมการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 กรรมการ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กรรมการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวคิดชีวิตใหม่และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วุฒิเดช ก้อนทองคำ/ กัมพล ทันเวลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน