บ้านพักเด็กฯพะเยา จับมือ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดกิจกรรม วัยใส รักปลอดภัย เปิดใจเรื่องเพศ

publish : 13 ก.ย. 2563 อ่าน 13 ครั้ง            วันนี้ ( 12 กันยายน 2563 ) ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อ.เมือง จงพะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา นิสิตนักศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม “ วัยใส รักปลอดภัย เปิดใจเรื่องเพศ “ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยใส ตลอดจนป้องกันเรื่องโรคภัยที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ให้กับนิสิต นักศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

 

           

           
ผศ.ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์ อธิบการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “ วัยใส รักปลอดภัย เปิดใจเรื่องเพศ “ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นยเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่มักจะหลงลิมหรือละเลยในเรื่องดังกล่าว จึงเป้นการร่วมเรียนรู้ระหว่างตัวเยาวชนหรือวัยรุ่นเองที่ระดมความคิดในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ในการป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยใสหรือวัยเรียน การป้องกันหรือลดโอกาสที่จะไม่ให้เกิการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่วัยรุ่นคิดเอง นำเสนอกันเอง จากปัญหาที่เขาเจอกันมาในสถานการณ์จริงๆ เพื่อที่เขาจะตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง

 


ด้านนายศิริเฉลิม  ศรีแพงมูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ.แม่ใจ รักษาการแทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า โครงการ “ วัยใส รักปลอดภัย เปิดใจเรื่องเพศ “ เกิดจากการร่วมมือของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาลัยเทคนโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมคือมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาและโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการการรับรู้ถึงปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันรุ่น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน จาก 9อำเภอใน จังหวัดพะเยา 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน