วัฒนธรรมเลยจัดใหญ่ อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เปิดพื้นที่หนุนเศรษฐกิจชาวเลย

13 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา  19.00 น.  วันที่ 12 ก.ย.2563  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูเรือ จัดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย “ เทิดไท้องค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวด้วย สำนึกในพระหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดจัดงาน "วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันหลวง กิจกรรมย่อย "อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน" เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่ำ ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติไปสู่สากล

 


ด้านนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก "งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และ กิจกรรมย่อย "อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน" ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยาย 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำนายอำภูเรือ จังหวัดเลยซึ่งภายในงานมีการจัดบูธสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า อาหารและบริการ ตลอดจนของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวนกว่า 28 ราย ทั้งในวันที่ 12 กันยายน 2563 มีการแสดง Opening Show ชื่อชุด "เรือสดุดีพระพันปีหลวง" โดยมีการเปิดงานสัมผัสจอ LED ลดอุณหภูมิปรอท แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของภูเรือ ต่อมามีการแสดง ผีบุ้งเต้า การแสดงพื้นเมืองอีสานและเข้าสู่บรรยากาศมินิคอนเสิร์ต ศิลปิน อย่างไรก็ตามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมประเพณี สินค้าทองถิ่นเพื่อหนุนเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิฤตโควิด19ทั้งสร้างพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัตเลย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งโชว์การแสดงต่างๆที่สื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่แพร่หลายสู่สายตาคนทั้งประเทศ

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน