ศรีสะเกษ เชิญชวนเที่ยวงานยกระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล

11 ก.ย. 2563


พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดแถลงข่าว ขอเชิญเที่ยวงานพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ ในวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในการเปิดเที่ยวงานพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ในวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร  ชวนชมและช้อป ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ผ่านการยกระดับด้วยกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ พบกับการแสดงแฟชั่นโชว์ของนางแบบชื่อดังเวที Miss Grand สนุกกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และศิลปินลูกกหลานจังหวัดศรีสะเกษ
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษเรามีเอกลักษณ์ทางด้านผ้าทอ ที่สืบทอดกันมายาวนาน อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ย้อมมะเกลือ ทางจังหวัดได้มีการให้การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ มีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม โดยปัจจุบันเราได้มีการสร้างอัตลักษณ์ ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นผ้าทอพื้นถิ่นศรีสะเกษ ที่นำเอาวัสดุที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด 5 ชนิด มาย้อมไหมหรือฝ้าย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน วัสดุธรรมชาติ ได้แก้ ผลมะเกลือ ดินปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ดินทุ่งกุลา ใบลำดวน เปลือกไม้มะดัน ย้อมและทอเป็นผ้าทอ 5 ชนิด โดยนำเอาชื่อต้นของจังหวัด คือ “ศรี” เป็นคำนำหน้าชื่อ ได้แก่ ผ้าทอศรีลาวา ย้อมด้วยดินลาวาภูเขาไฟ, ผ้าทอศรีกุลา ย้อมด้วยดินจากทุ่งกุลาร้องไห้, ผ้าทอศรีมะดัน ย้อมด้วยเปลือกไม้มะดัน, ผ้าทอศรีลำดวน ย้อมจากใบลำดวน ต้นไม้ประจำจังหวัด, ผ้าทอศรีมะเกลือ ย้อมจากผลมะเกลือ เมื่อทอผ้าเสร็จแล้วจึงนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า แล้วแส่วเป็นลวดลายโบราณ เพื่อมูลค่าสินค้า ให้เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน


นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขอชวนชมและช้อป ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ผ่านการยกระดับด้วยกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือให้เป็นสินค้าระดับสากล สร้างตราสัญลักษณ์ ในสินค้า E-san Cotton of Thailand ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เพื่อมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มากขึ้น จึงขอเชิญเที่ยวงานพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบญจศรี ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ ในวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน