ผู้ว่าฯ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อโควิด-19

11 ก.ย. 2563

 วันนี้ (10 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ตม.ฉะเชิงเทรา ทหาร ตำรวจ และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 


นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศรอบบ้านโดยเฉพาะประเทศเมียนมา ซึ่งสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงและมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ชายแดน ประกอบกับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีแรงงานต่างด้าวใช้เป็นเส้นทางพัก ผ่าน และบางคนเข้ามาทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขอให้ทุกภาคส่วน 

 


โดยเฉพาะอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยกันตรวจสอบ เฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีแรงงานต่างด้าวที่แปลกหน้า หรือผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ ให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในส่วนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฯ ขอให้ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาผิดกฎหมาย และดำเนินคดี และผลักดันกลับประเทศ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวฝากด้วยว่า ถึงแม้จังหวัดฉะเชิงเทรา จะไม่มีผู้ติดเชื้อมา 150 กว่าวันแล้ว ไม่ใช่จะไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้น เพราะหลายประเทศเกิดขึ้นมาแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกคน การ์ดอย่าตก ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ไม่อยู่ในที่แออัด ใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ถ้าทุกคน ทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน