บขส.จำกัดรถไปกลับกรุงเทพแค่1เที่ยวต่อวันหลังประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน

publish : 26 มี.ค. 2563 อ่าน 3 ครั้ง        บรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ในส่วนของการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากประชาชนเดินทางน้อยลง โดยเฉพาะเส้นทางไปกลับหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ได้มีการจำกัดการเดินทางของประชาชนโดยในส่วนจองรถของบขส.เปิดเดินรถไปกลับเหลือเพียง1 เที่ยวต่อวันจากปกติ6 เที่ยว ออกจากขนส่งหาดใหญ่เวลา16.30 น. ส่วนรถร่วมก็เหลือเพียง 3 เที่ยวจากปกติ20 เที่ยว ส่วนบนรถก็เว้นระยะห่างของที่นั่งเหลือเพียง10 ที่นั่งจากปกติ40 ที่นั่ง

                                                                                                                                                      
       นางสาวนาฏยา น้อยประเสริฐ นายกสถานีเดินรถหาดใหญ่ เปิดเผยว่า การเดินรถตั้งแต่วันที่26 มีนาคมนี้จะเป็นไปตามมาตรการของ พรก.ฉุกเฉิน ในการควบคุมการเดินทางของประชาชน ประชาชนต้องมาติดต่อซื้อตั๋วโดยสารที่หน้าเค้าเตอร์เท่านั้นไม่เปิดรับจองล่วงหน้าหากเต็มก็จะปิดขายตั๋วทันทีไม่มีการเพิ่มที่นั่ง เช่นเดียวกับรถร่วมซึ่งจะใช้มาตรการเดียวกัน

                                                                                                                                               


        ทั้งนี้ระหว่างผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง 30 เมษายน หากไม่ต้องการเดินทางก็มาคืนตั๋วได้เต็มราคาไม่หักค่าธรรมเนียมหรือเลื่อนการเดินทางออกไปได้จาก30วันเป็น90 วัน

                                                                                                                                                

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน