ยอดเยี่ยม!! ผญบ.ตัวอย่างหมู่บ้านทุ่งหล่อ เมืองคอนจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั้งรถยนต์และ จยย.นำทีมออก ปชส.รณรงค์ต้านโควิด-19

26 มี.ค. 2563


(26 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชได้รับรายงานว่ามีหมู่บ้านที่รับคำสั่งและดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ คือหมู่บ้าน “บ้านทุ่งหล่อ”หมู่ 2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูย์ จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับหมู่บ้านทุ่งหล่อมีนายจรัญ คงเหลือ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และในฐานะที่เป็นเต้าพนักงานควบคุมโรคระบาดรดับหมู่บ้านหมู่ 2 บ้านทุ่งหล่อ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้นำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประกอบด้วยนายสุรินทร์ ทองชู  น.ส ฉวีวรรณ พรหมจันทร์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และนายปรีชา บุญรอด ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ พร้อมเจ้าหน้าที่ และ อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านจิตอาสาในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ใช้ถยนต์และรถ จยย.หลายคัน ออกรณรงค์การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับแจกเอกสารและหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ควนชุม อ.รอนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ให้กับหัวหน้าครัวเรือนทุกหลังและได้แจ้งประกาศให้ทุกครัวเรือนที่มีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด ที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหือมาจากต่างพื้นที่ให้แจ้งกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหล่อ ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานให้กับ ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ  และนายอำเภอร้อนพิบูลย์ทราบตามแผนและมาตรการในการปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 


  นอกจากนี้นายจรัญ คงเหลือ ยังได้ออกประกาศหมู่บ้านระบุข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคระบาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ “บานท่งหล่อ” ทุกครัวเรือน และยังได้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ที่มาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ขอความร่วมมือให้กักตัวเอง 14 วัน ซึ่งมั่นใจว่าการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจะสามารถควบคุมป้องกันนำพาฝ่าวิกฤติมหันตภัยโรคโควิด-19 อย่างแน่นอน  นับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่หมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งกว่า 1,600หมู่บ้าน/ชุมชน ควรนำไปเป็นเยี่ยงอย่าง หากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไอ้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนบ้านทุ่งหล่อ หมู่ 2 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช เชื่อว่าจะลดหรือยุติการแพร่ราดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไอ่อย่างแน่นอน.

ขอบคุณภาพ/จรัญ คงเหลือ

ข่าว/ ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน