เปิดโรงพยาบาลจักษุสุราษฏร์ฯ โรงพยาบาลเฉพาะทางสายตาขนาดกลางแห่งแรกของภาคใต้

7 ก.ย. 2563


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ก.ย. ที่โรงพยาบาลจักษุสุราษฏร์ เลขที่ 44/1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลจักษุสุราษฎร์ ซึ่งเปิดให้บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลรักษาเรื่องดวงตาโดยเฉพาะ โดยมี น.พ.บรรยง ชินกุลกิจนิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาล พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับโดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก
น.พ.บรรยง กล่าวว่า ตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ในผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสายตา จึงได้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลจักษุสุราษฏร์ ที่พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อจะรักษาโรคทางสายตาโดยเฉพาะ โรงพยาบาลจักษุสุราษฏร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ใช้งบประมาณจัดสร้างกว่า 2 ร้อยล้านบาท มีศักยภาพทางด้านการรักษา ทั้งผู้ป่วยนอก(OPD)ผู้ป่วยใน(IPD)และผู้ป่วยฉุกเฉิน(Emergency) และถือว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกของภาคใต้ เราต้องการดูแลสังคมของผู้สูงอายุทีมีปัญหาทางด้านสายตาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย โดยเฉพาะผู้ป่วยทางสายตาที่ด้อยโอกาสเราพร้อมที่จะดูแลและให้การช่วยเหลือซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ยังขาดการเข้าถึง 


สำหรับโรงพยาบาลจักษุสุราษฏร์ก่อตั้งขึ้นโดย ครอบครัวชินกุลกิจนิวัฒน์ ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้มีความพร้อมในการให้การดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน และให้บริการการตรวจ สุขภาพ การวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางจักษุสำหรับผู้ป่วยทุกวัย โดยมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวขาญสูงและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญ และความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

โดยมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีชื่อเสียงเช่น น.พ.บรรยง ชินกุลกิจนิวัฒน์ จักษุแพทย์ร์กษาโรคตาทั่วไป เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและหัวหนา้แผนกจักษุรพ.สุราษฎร์ธานี พ.ญ.วิมล ชินกุลกิจนิวัฒน์ อดีตหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ. สุราษฎร์ธานี

พ.ญ.บัวขวัญ ชินกุลกิจนิวัฒน์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระจกตาการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล-แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดสาขากระจกตาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และพ.ญ.บุณยดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสาทจักษุวิทยา ปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล -แพทยป์ระจำบ้านต่อยอดสาขาเส้นประสาทตาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พร้อมจะให้การปรึกษาและรักษาโดยตรงกับผู้ป่วยหรือติดต่อที่เบอร์โทร 077-276999 และ 099-048-6660

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน