จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน Local food carnival Ayutthaya เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

5 ก.ย. 2563


วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 19:30 น. ณ ที่ทำการอำเภอบางปะอิน(หลังเก่า) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดงาน “Local food carnival Ayutthaya”  โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดโครงการ “Local food carnival Ayutthaya” เพื่อสานต่อตามที่รัฐบาลได้จัดทำแนวคิด 4 เสาหลักแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีของเด่นประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหาร สร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น ถือเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทย และเป็นการสืบสานอาหารพื้นเมือง เพื่อรักษาวัฒนธรรมอาหารและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนในอนาคต  ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที  4- 6 กันยายนนี้ 


นายนายมงคล  วิมลรัตน์ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของไทย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายไปตามกาลเวลาจึงควรที่จะรักษาสืบสานอาหารพื้นเมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอาหารตามที่รัฐบาลได้จัดทำแนวคิดเสาหลักแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  ซึ่งครอบคลุมไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การผลิต การใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการบริโภค ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ส่งเสริมเรื่องราว และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดมรดกทางอาหาร ให้อาหารเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การใช้เสน่ห์เอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีในอดีต นำมาคิดค้น พัฒนาและสร้างสรรค์เมนูอาหารขึ้นใหม่ และมอบเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลอันเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อไป 

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน