กรมการค้าภายในเปิด"วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ"จ.ชัยนาท เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

publish : 4 ก.ย. 2563 อ่าน 28 ครั้งวันนี้(4 ก.ย.63)    นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดตัววิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ “วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ” ที่ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ได้เข้ามาช่วยต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นางสาวศรุดา  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจและชุมชน มีการยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจของชุมชนอยู่ได้อย่างมั่นคง กรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนายาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของชุมชน โดยเชิญ ผศ.ดร. ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารฆ่าเชื้อ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและตรงกับความต้องการของตลาด
“วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ เกิดจากครูรัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ได้รวมกลุ่มผู้เกษียณอายุและสมาชิกมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ อาทิ แปรรูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา รวมถึงการพัฒนาฝีมือสานตระกร้าพลาสติก อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น การทำสบู่ ยาหม่อง สมุนไพรผิวส้มโอ การเผาถ่านคาร์บอน น้ำมันสกัดดาวอินคา ฯลฯ  กรมการค้าภายในได้เล็งเห็นศักยภาพของวิสาหกิจจึงเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เป็นการเสริมศักยภาพให้ชุมชนและท้องถิ่นให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง” นางสาวศรุดากล่าว


โครงการ “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริงทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทางการตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 25 แห่ง  ในปีพ.ศ. 2563 โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป ผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท และ ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม(สยามเวนิสจันทรเกษม) กรุงเทพมหานคร  

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง