"บิ๊กแป๊ะ" แย้มไต๋ ลงชิงผู้ว่า กทม.หลังเกษียณ กลางงานแสดงมุทิตาจิต อ้อนขอคะแนนเสียงจาก กต.ตร.

publish : 3 ก.ย. 2563 อ่าน 16 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่  ห้อง ULTRA ARENA ชั้น 6 SHOW DC พระราม 9 กรุงเทพฯ  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธานในการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) ซึ่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) นำโดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) พร้อมทั้งจัดแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตการรับราชการตำรวจ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.และ คณะ กต.ตร.สน. 88 สน.โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) ประธานจัดงานฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์   มี พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. (เป็นแม่งานหลักในการจัดงานครั้งนี้), พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น., ผบก.น.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล, คณะ กต.ตร.กทม., คณะอนุ กต.ตร., คณะ กต.ตร.สน., เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมในพิธี

โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้เดินชมบอร์ดผลงาน การปฏิบัติงานของ ผบ.ตร.ที่ทาง กต.ตร.ได้จัดทำขึ้น พร้อมรับมอบของที่ระลึกในการแสดงมุทิตาจิตจากพล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) และจาก คณะกต.ตร.กทม.ด้านสังคม นำโดยดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม โดยระหว่างที่พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้เดินพบปะทักทายกับ คณะกรรมการ กต.ตร.ได้พูดออกมาว่า วันนี้กต.ตร.มากันเยอะ “อย่างงี้ถ้าผมลงสมัครผู้ว่า กทม.ก็ลงคะแนนให้ผมได้ทุกพื้นที่เลยสิ” โดย กต.ตร.ตอบว่า ยินดีเลยครับท่าน

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) กล่าวว่าในวันนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ปี 2549 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ/ หรือ คณะ กต.ตร. โดยมีรูปแบบที่ให้ภาคประชาชนปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ กองบัญชาการ / กองบังคับการ / สถานีตำรวจ ในกิจการงานตำรวจ 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชำชน 3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4.ด้านการจราจร 5.ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ 6.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร หรือ กต.ตร.กทม. ซึ่งได้เลือกตั้งคณะ กต.ตร.ภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกับ คณะ กต.ตร.ภาคตำรวจ และหน่วยราชการ โดยมีการร่วมมือปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่ำงดีเสมอมา และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เรื่อยมา อีกทั้งยังมี กต.ตร.อีกหลายท่านที่ทุ่มเทเสียสละแรงกาย ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีในวันนี้ ได้ชมบอร์ดผลงานทั้ง 6 ด้าน ที่คณะ กต.ตร.ภาคประชาชนได้ร่วมมือ กับ คณะ กต.ตร. ภาคตำรวจปฏิบัติงานสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจช่วยเหลือกันและกันจนสัมฤทธิ์ผลที่ดี  วันนี้จึงจัดให้มีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้กับ คณะ กต.ตร.ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทั้งในระดับ กองบังคับการและสถานีตำรวจ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องคุณงามความดี ที่ได้ทำงานร่วมกันมา เป็นขวัญกำลังใจ และความซาบซึ้งใจของคณะ กต.ตร. ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นพลังใจของพวกเรา กต.ตร. ที่จะขับเคลื่อน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการทำงานตามภารกิจทั้ง 6 ด้าน โดยความร่วมมือ กับพี่น้องข้าราชการตำรวจให้สำเร็จลุล่วงต่อไป และเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในชุมชน ในสังคมตลอดไป  และ วันนี้ถือเป็นวันดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในคุณงามความดี แด่ ท่าน พล.ต.อ. จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย 

 

 


 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.คำกล่าวว่า  ขอขอบคุณท่าน กต.ตร.กทม. อนุ กต.ตร.บก.น.1-9 กต.ตร.สน. ทั้ง 88 สน.ที่มีผลการปฏิบัติงานทั้ง 6 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ที่ได้รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันนี้ เพราะพวกท่านถือเป็นส่วนสำคัญ ในการเชื่อมโยงและแสวงหาความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นนโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ การดำเนินโครงการ กต.ตร.พบประชาชน ซึ่งบริหารจัดการโดย กต.ตร. และ ประชาชน โดยมีตำรวจเป็นพี่เลี้ยง ทำให้เกิดโครงการต่างๆ ในกิจการตำรวจทั้ง 6 ด้าน ที่สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และขอชื่นชมถึงความเสียสละของ กต.ตร. ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับทางราชการมาเป็นระยะเวลา ยาวนานและต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กต.ตร. ทุกท่าน จะยังคงช่วยสานต่ออุดมการณ์แห่งการมีส่วนร่วมเหล่านี้ต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไปเป็นอย่างดี

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลาง

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน