ชัยนาทสั่งปิดถนนคนเดิน-ตลาดนัดแหล่งใหญ่ของเมือง เพื่อป้องกันพื้นที่เมืองสีขาว ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

25 มี.ค. 2563


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน  หลายหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท  จึงได้ประกาศปิดตลาดนัดในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดกิจกรรมการรวมคนหมู่มาก ป้องกันการเกิดโรคและเชื้อแพร่ระบาดในพื้นที่
โดยเทศบาลเมืองชัยนาท  ได้ประกาศงดจัดถนนคนเดินบริเวณถนนชัยณรงค์ และ งดจัดตลาดนัด 2 แห่ง บริเวณถนนพรหมประเสริฐ  ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของชาวชัยนาท  ได้แก่ ตลาดนัดวันเสาร์ และ ตลาดนัดคลองถม  แม้ก่อนหน้านี้จะใช้มาตรการในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งผู้ซื้อผู้ขายก่อนเข้าตลาดอย่างเข้มข้นแล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าระบาดในพื้นที่เมืองสีขาวที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ จึงต้องงดจัดถนนคนเดินและตลาดนัดดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  เช่นเดียวกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา  ได้แจ้งปิดตลาดนัด 4 แห่ง ในบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2563    

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 9 ราย  และมีผู้ที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 23 ราย      

 


ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน