สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ที่จังหวัดระยอง ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ 4 ราย

publish : 25 มี.ค. 2563
    ที่ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ โควิด 19 จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง วันนี้(25มีค.2563)ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะเป็นประธานคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ โควิด19 จังหวัดระยอง ทำหน้าที่ประธานการแถลงข่าว ร่วมกับนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง 
    สำหรับสถานการณ์ระบาดโควิด 19 จังหวัดระยอง จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว จำนวน 4 ราย ผู้เฝ้าระวังยอดสะสม 269 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI สะสม 122 ราย มีรายใหม่ 9 ราย ผลการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 105 ราย รอผลแลป 12 ราย อยู่โรงพยาบาล 5 ราย 
    อย่างไรก็ตามสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 จังหวัดระยอง ยังพบว่ามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์รายใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม 2563 พบมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์รายใหม่ จำนวน 9 ราย ด้วยกัน

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ที่จังหวัดระยอง ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ 4 ราย นอนรักษาที่โรงพยาบาล 5 ราย รอผลแลปอีก 12 ราย ยอดสะสมผู้เฝ้ขณะที่มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่ม เติม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 นอกเหนือจากสถานบริการ สถานบันเทิง ที่ได้มีการสั่งปิดชั่วคราวไปแล้วก่อนหน้านี้


ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายภายในโรงแรม รีสอร์ท ที่พักทุกประเภท สระว่ายน้ำ รวมถึงสระว่ายน้ำในโรงแรม รีสอร์ท ที่พักทุกประเภท สวนสนุกและเครื่องเล่นเกม ร้านอาหารที่มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือเปิดเพลงบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระยองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน