1 ใน 9 วัดทั่วประเทศ!!คณะสงฆ์เมืองคอนพระพุทธมนต์บท "รัตนมงคล -โพชฌังคปริตร"เสริมกำลังใจคนไทยให้ผ่านพ้นโรค COVID-19

25 มี.ค. 2563


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนวัดเขตปกครองหนใต้ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร เสริมกำลังใจคนไทยให้ผ่านพ้นโรค COVID-19 ซึ่งเป็นวัด 1 ใน 9 วัดทั่วประเทศตามมติมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์ประธาน

 
เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้(25 มี.ค.63) ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของวัดเขตปกครองหนใต้ ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บท”รัตนมงคล-โพชฌังคปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญและกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน 25 รูป

 


โดยประกอบพิธีพร้อมกับวัดส่วนกลางและวัดภูมิภาค รวม 9 วัดตามมติมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์ประธาน ซึ่งเป็นพิธีภายในวัดไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมพิธีที่วัด สนองนโยบาย Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ได้ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT).

ภาพ/คลิป สนง.ปชส.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคคมชัดลึก จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน