การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด

publish : 2 ก.ย. 2563 อ่าน 9 ครั้งนายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน  700  ชุด  ให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก ณ วัดคงคามาลัย ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ภายหลังจากน้ำลด โดยดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด

 

 

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหลังน้ำลด

นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก  ยังกล่าวถึงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมให้คำแนะนำ ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด  ควรสวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ว่าเปียกชื้นหรือไม่ เช่น พัดลม เตารีด โดยให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน ในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปดูแลจำนวน 50 กว่าครัวเรือนที่ประสบภัย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จ่ายไฟให้ใช้ตามปกติแล้ว และในตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตามบ้านผู้ประสบภัยเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากภัยน้ำท่วม และดูในเรื่องของความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้องของประชาชนในเรื่องของการใช้ไฟด้วย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน