ไม่สนโควิด-19!!สวดยับงานแต่งงานกลางโรงแรมหรูเมืองคอนไม่สนไวรัสโค-19 จัดใหญ่เชิญแขกกว่า 200 คนร่วมงานพรุ่งนี้ (26 มี.ค.)

25 มี.ค. 2563


 (25 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานว่าเมื่อเย็นวานนี้ (25 มี.ค.)ได้มีแขกผู้เข้าพักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่งย่านถนนพัฒนาการคูขวาง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ถ่ายภาพส่งร้องเรียนไปยังสำนักข่าวต่าง ๆ หลายแห่งว่าในขณะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างกว้างขวางทั่วโลก จนรัฐบาลได้ประกาศมาตรการควบคุมป้องกัน โดยล่าสุดรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ยึดถือปฏิบัติทั่วประเทศแต่ปรากฏว่าทางโรงแรมดังกล่าว ใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ยังยืนยันที่จะจัดงานมงคลสมรส ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 โดยมีการจัดเตรียมห้องจัดเลี้ยง ห้องประกอบพิธีมงคลสมรส ภายในโรงแรมอย่างหรูหรา โดยเชิญแขกเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสดังกล่าวมากถึงกว่า 200 คน  สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่เขาพักในโรงแรมและบุคคลภายนอก  จึงสงสัยว่าทางรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยให้มีการจัดงานที่ฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการควบคุมป้องกันไวรัสโควิด-19

            นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรฐานการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีผลทันทีจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสดังกล่าวเข้าข่ายมาตรการข้อ 2. มาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 2.1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามมวย ผับ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปา) 2.2 ให้งดกิจกรรมการประชุม สัมมนา งานบุญ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งานประเพณีสงกรานต์ คอนเสิร์ต ฯลฯ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 50 คน

            “แต่ในกรณีไม่สามารถงดหรือเลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ ได้ให้ผู้จัดแจ้งและทำหนังสือขออนุญาตต่อนายอำเภอและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าในงาน จัดจุดบริการเรื่องเจส หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนภายในห้องก็จะต้องจัดที่นั่งก็ต้องเว้นระยะห่างตามที่กำหนด โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หากเจ้าภาพและทางโรงแรมยังยืนยันที่จะจัดทางจังหวัดจำเป็นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงการจัดงานอย่างต่อเนื่องว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่”
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสดังกล่าวหากเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ก็จะฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ห้ามออกนอกบ้านระหว่าง 19.00-07.00 น.นายศิริพัฒ กล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทางจังหวัดจึงยังคงปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งเดิม หากได้รับคำสั่งใหม่ทางจังหวัดก็ปฏิบัติตามคำสั่งใหม่อย่างเคร่งคัดทันที และหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งก็จะดำเนินการเอาผิดตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

            และล่าสุดในวันนี้ (25 มี.ค.) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมให้ปิดสถานที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมและสถานเสริมความงาม 2.สนามแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถคง 1 เม.ย. 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558.


สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ 19 มี.ค.2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีผลทันทีจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีมาตรการดังนี้ 1. มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อสู่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ให้มีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.2 ให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบผู้ถูกกักกันในระดับอำเภอ ดำเนินการตามคำสั่งและตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 1.3 ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศให้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น 1.4 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ถูกคุมไว้สังเกตอาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 1.5 ให้โรงแรมและห้องพักรายวันทุกแห่ง ต้องจัดเตรียมให้มีเครื่องมือวัดไข้ และดำเนินการคัดกรองผู้เข้าพักก่อนเข้าพักทุกราย โดยบันทึกเป็นทะเบียนแล้วรายงานนายอำเภอในพื้นที่ทุกวัน ตามแบบรายงานที่กำหนด 1.6 ในระดับตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ สำรวจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และต่างประเทศอื่น ๆ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ให้รายงานนายอำเภอในพื้นที่ทราบทันที 1.7 ให้สถานีขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และต่างประเทศอื่น ๆ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ให้รายงานนายอำเภอในพื้นที่ทราบทันที

            2.มาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 2.1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามมวย ผับ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และสปา) 2.2 ให้งดกิจกรรมการประชุม สัมมนา งานบุญ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งานประเพณีสงกรานต์ คอนเสิร์ต ฯลฯ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 50 คน กรณีไม่สามารถงดหรือเลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ ได้ให้ผู้จัดแจ้งและทำหนังสือขออนุญาตต่อนายอำเภอและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.3 ให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชาทุกแห่ง 2.4 ให้ตลาดนัดทุกประเภท และถนนคนเดินทุถกแห่ง ดำเนินการลดโอกาสการแพร่ระบาดสร้างระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่ การใช้หน้ากากอนามัย การจำกัดผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการลดเวลาของกิจกรรมให้น้อยลง 2.5 ให้ห้างสรรพสินค้า ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมากยากแก่การควบคุมโรคและมีโอกาสต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างคน การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ 2.6 ให้สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ ในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ต้องดำเนินมาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างคน การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา 2.7 ให้ร้านอาหาร หรือสถานประกอบการบริการอาหาร ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ ประกอบด้วย การจัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคล การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การตั้งจุดบริการเจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือให้เพียงพอ การจัดโต๊ะให้ห่างมากกว่า 1 เมตร การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย และการจัดการขยะที่ถูกต้อง 2.8 สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดภายในศาสนสถาน(มัสยิด) ขอให้ดำเนินการตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด 2.9 ให้หน่วยงานรับผิดชอบตลาดสด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดให้มีอ่างล้างมือและสบู่เหลวล้างมือทุกท่งเข้า-ออก หรือมีการจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ และการควบคุมให้ผู้ค้าขายในตลาดใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และการใช้อุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงจากผู้ค้า เช่น อุปกรณ์คีบ อุปกรณ์ตักอาหาร ฯลฯ

            และข้อ 3. มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าสู่การระบาดในวงกว้าง ระยะที่ 3 เป็นต้น หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี

            และล่าสุดในวันนี้ (25 มี.ค.) นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมให้ปิดสถานที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมและสถานเสริมความงาม 2.สนามแข่งขันนกกรงหัวจุก เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ถคง 1 เม.ย. 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558

            ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่อง PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคไว้ประจำณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการคัดกรองผู้ป่วยเนื่องจากก่อนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องจัดส่งไปตรวจเชื้อณศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร

            ในขณะที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยยืนยันโรคสะสม 5คนในจำนวนนี้ได้รับการรักษาและตรวจไม่พบเชื้อแล้วและอนุญาตให้กลับบ้านได้จำนวน 1 คนและยังพักรักษาตัวจำนวน4 คนส่วนยอดการคัดกรองพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจำนวนสะสมรวม 51 คนกลับบ้านแล้ว 49 คนและยังรักษาอยู่จำนวน 2 คน.

ภาพ/ข่าว ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน