โรงพยาบาลในจังหวัดชัยนาท ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย งดตรวจคลินิกนอกเวลา และงดทำฟันชั่วคราว ป้องกันเชื้อโควิด-19แพร่ระบาด

25 มี.ค. 2563


วันนี้(25 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแน้วโน้มขยายวงกว้างและรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด   โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท  ประกาศงดให้บริการตรวจผู้ป่วยคลินิกนอกเวลา  เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์ สถานที่ เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่ยังคงเปิดให้บริการผู้ป่วยตามเวลาราชการและผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินตามปกติ  ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นัดหมายในเดือนเมษายน 2563 งดมารับบริการที่โรงพยาบาล โดยจะนำส่งยาไปให้ที่บ้าน  
นอกจากนี้  ยังงดการให้บริการแผนกทันตกรรม ลักษณะที่มีการฟุ้งกระจาย ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด รักษารากฟันและครอบฟัน เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่ยังคงให้บริการ ตรวจฟัน ถอนฟันอย่างง่าย ฟันปลอมถอดได้ ลองเหงือก ลองฟัน และผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน   และงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  โดยอนุญาตให้ญาติเฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน  ส่วนญาติและบุคคลอื่นๆ แนะนำให้เยี่ยมผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์วีดีโอคลอ แทนการเดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล 

 


ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน