เทศบาลตำบลปาย ปิดตลาดสดเช้าและเย็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19

publish : 25 มี.ค. 2563 อ่าน 1 ครั้ง 

                นายอัครเดช  ตาปราบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย ลงนามในประกาศเทศบาลตำบลปาย ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563  ปิดตลาดสดเช้าและเย็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )เป็นเวลา 3 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออันตราย ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงประกาศให้ผู้ประกอบการค้าได้ร่วมกันทำความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้า จัดขนวัสดุที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ตลาดตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากประกาศปิดถนนคนเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา 14 วัน
เทศบาลตำบลปาย ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออันตราย ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) จึงประกาศปิดตลาดสดเช้า – เย็น เป็นเวลา 3 วัน วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย COVID 19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยการเช็ด พ่นฆ่าเชื้อ ภายในตลาดสดเช้า – เย็น ตลอดจนล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปาย


ส่วนทางด้านเขตชุมชน หมู่บ้าน ในชนบท ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับคำสั่งจากนายอำเภอ ให้ทำการปิดช่องทางเข้าหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยคนในไม่ให้ออก คนนอกไม่ให้เข้า เน้นเฉพาะ บุคคลภายนอกและต่างจังหวัด  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว ให้ปิดเส้นทางทั้งหมดทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

                เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน 

               ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน