2 ผู้ใจบุญบริจาคที่ดินสร้าง อบต.สำเภาล่ม แห่งใหม่ นายก น้อง ใจป้ำยกที่ดินส่วนตัวให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ใช้เป็นทางเข้า-ออก

30 ส.ค. 2563


วันที่ 30 สิงหาคม 2563  ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  นายชาญชัย  ถารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม พร้อมด้วย ร.ต.อ.ประสบศักดิ์ จันทาวุฒิ รองนายกฯนายเจนโชค สุวนิธิ รองนายกฯ นางอรชนกภรณ์ เหลืองประพฤทธิ์ เลขานุการนายก อบต.สำเภาล่ม นางซาร่าห์ วิเศษศักดิ์  ปลัดอบต.สำเภาล่ม รับมอบโฉนดที่ดิน และ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ มูลนิธิน้ำเงิน 0404 โดยดร.ธิติมานันท์   น้ำเงินพัฒน์  ประธานมูลนิธิน้ำเงิน 0404 ประธานบริษัท แกรนด์ มิวเซี่ยม ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หนึ่งในผู้ใจบุญที่มอบที่ดินจำนวน 2 แปลงได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 45298 เนื้อที่ 2 งาน 18 ตารางวา และโฉนดที่ดิน เลขที่ 45815 เนื้อที่ 1 งาน 81 ตารางวา รวมเป้นเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 1 ไร่ อยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลสำเภาล่ม เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม แห่งใหม่
รับมอบโฉนดที่ดินคุณแม่ อุดม รื่นพานิช (โดยอาจารย์ดวงใจ การพจน์) อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 3 ตำบลสำเภาล่ม  ได้บริจาคที่ดินเลขที่ 45297 จำนวน 2 งาน เพื่อเป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำเภาล่ม

นอกจากนี้นายชาญชัย  ถารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม ได้ยกที่ดินส่วนตัว  แบ่งให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นทางเข้าอบต.แห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ในบริเวณหมู่ 3 เนื้อที่ 2 งาน 41 ตารางวา


นายชาญชัย  ถารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม  กล่าวว่า ที่ทำการ อบต.สำเภาล่ม แห่งเดิมนี้มีสถานที่คับแคบแออัด  การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องเบียดเสียดยัดเยียด  จึงได้ประสานกับผู้ใจบุญร่วมบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ จนได้ผู้ใจบุญบริจาคที่ดินให้ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม แห่งใหม่ตอนนี้ได้ผู้รับเหมาเพื่อทำการถมดินแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในเดือนหน้าเป็นต้นไป   ต้องขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทั้งสองท่านที่อุทิศที่ดินให้เพื่อที่จะได้ก่อสร้างทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม แห่งใหม่ แทนที่แห่งเก่าที่คับแคบและชำรุดทรุดโทรม  เพื่อสะดวกในการให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เกียรติยศ  ศรีสกุล-ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน