หนุ่มสกลพัฒนาแอปพลิเคชัน สตรองทูเก็ตเตอร์สกลนคร รู้ทันไวรัสโควิด 19

25 มี.ค. 2563


ที่จังหวัดสกลนคร 'หนุ่มสกลนคร' ได้ช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะหากต้องถูกกักตัวดูอาการ หรือประชาชนที่ต้องการอยู่กับบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ไวรัสโควิด-19 (ศอฉ.โควิด-19) ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่กับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  โดยเป็นแอปฯบนมือถือใช้งานง่าย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และการปฏิบัติตัวหากรู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วย ไม่สบาย จะได้คัดกรองตัวเอง เพื่อไม่เป็นภาระให้กับแพทย์และพยาบาล  รวมถึงหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปติดต่อราชการ หรือการไปต่อคิวซื้อของ หากมีการนัดหมายไว้ก่อน ก็จะเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงในการไปอยู่ในที่ชุมชนหนาแน่น  ซึ่งแอปพิลเคชันดังกล่าว นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้นำไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต.เทศบาล และ อบจ. 141 แห่ง นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งจะมีการตั้งจุดตรวจวัดไข้ คัดกรองประชาชนตามด่านชุมชน ยกระดับความเข้มข้น เพื่อที่จะจับมือคนสกลนคร เพื่อจบ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

 
นายรัชพล จอมไตรคุป  กล่าวว่า แอปพลิเคชันสตรองทูเก็ตเตอร์สกลนคร’ เป็นโปรแกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ความรู้ของไวรัสโควิด – 19  พัฒนาโดยคนสกลนคร เพื่อคนสกลนคร โดยหลักของโปแกรมจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และอำนวยความสะดวก ลดการเข้าไปพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ ลดการเดินทางไปต่อแถวรับแจกหน้ากากอนามัย หรือไปต่อแถวซื้อหน้ากาก โดยจะมีการจองผ่านระบบ และมีระบบพบแพทย์ผ่านมือถือ แทนการเดินทางไปพบแพทย์ เสี่ยงไปแพร่เชื้อให้คนอื่น เมื่อเช็คอาการต่างๆว่าเข้าข่ายหรือไป หากมีก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษา รวมถึงการเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร ตอนนี้เริ่มมีคนสนใจแอดเข้ามาแล้วเกือบ 200 คนแล้วภายในวันเดียว เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่ต้องการอยู่กับบ้าน จะได้รับรู้ว่าจะต้องดูแลตนเองอย่างไร คอยสังเกตอาการของคนในครอบครัว  โดยจะมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร มาช่วยเป็นผู้ตอบคำถาม โดยสรุปการทำงานแอพพิเคชั่น จะช่วยให้เมื่อถูกกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน หรือต้องการทำงานอยู่บ้าน แอปพลิเคชันนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด ในการจะร่วมกันต่อสู้กับไวรัสโควิคไปด้วยกัน และน่าจะเป็นโมเดลแอปพิลเคชัน ให้กับจังหวัดอื่นๆด้วย


นายวรวิทย์ ฉันทขจรกิวรวิทย์ กล่าวถึงการทำงานของแอปฯนี้ว่า การทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ จึงพัฒนาใช้บนระบบไลน์  แค่แอดเพิ่มเพื่อน และจะเจอเมนูต่างๆ การให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อที่เราจะไม่ต้องตื่นตระหนกเกินไป ทั้งวิธีการอยู่ระหว่างการกักตัว การทำความสะอาดใช้อะไรได้ไม่ได้  และจะมีลิงค์ที่เชื่อมกับระบบคัดกรองของ ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ ที่จะประเมินความเสี่ยงเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่า ตัวเราเองติดเชื้อหรือไม่  เพราะมาจากแหล่ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยสมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

        ทวีป  ศรีสุชาติ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สกลนคร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน