"สรพงศ์"ให้คำมั่น 2568 พะเยาเปิดใช้รถไฟ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวพะเยาสู่การเชื่อมโยงระดับโลก

publish : 30 ส.ค. 2563 อ่าน 14 ครั้ง          ช่วงบ่ายของวันนี้ ( 29 สิงหาคม 2563 ) ที่โรงแรมเกรทเวย์ ได้มีการเปิดสัมมนาเรื่อง “ โอกาสการพัมนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาสู่การท่องเที่ยวระดับโลก “ โดยมีนายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธาน พร้อมคณะฯ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายหัสนัย  แก้วกุล ที่ปรึกษาสภาหอหารค้าแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการต่างๆในจ.พะเยาเข้าร่วมพิธี  

          
นายนัทธี  ถิ่นสาคู รองประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เนื่องจากหวัดพะเยามีศักยภาพทั้งการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม จึงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสร้างเม็ดเงินได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากภาวการณ์ระบาดของโควิด 19 ผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก จึงพยายามระดมสมองหาทางออกด้วยการระดมความคิดในหลายๆภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจเครือข่ายต่างๆ ให้สร้างเครือข่ายหรือความเชื่อมโยงไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกตามลำดับ โดยอาศัยความเจริญหรือความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะรถไฟซึ่งจะเอื้อทั้งการขนส่งวัตถุดิบและการท่องเที่ยว

 

 


นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.จังหวัดพะเยา เขต 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมระดมความคิด ได้สอบถามกรณีการสร้างทางรถไฟของจังหวัดพะเยาต่อนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมสถานีต่างๆว่าจะแล้วเสร็จหรือชาวพะเยาจะได้ใช้เมื่อไหร่ ทำให้เครือข่ายองค์กรต่างๆถึงกับตบมือชอบใจในการตั้งคำถาม  ซึ่งนายสรพงศ์ กล่าวแบบ ไม่ต้องคิดว่า ปี 2568 ชาวพะเยาจะได้ใช้รถไฟอย่างแน่นอน แต่จะพยายามทำให้เสร็จให้เร็วกว่านี้ถ้ามีช่องทาง ซึ่งจะสร้างความดีใจให้เครือข่ายต่างๆตบมือเสียงดังสนั่นห้องประชุม  จากนั้นก็เป็นการสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นความต้องการต่างๆของผู้ประกอบการท่องเที่ยว บรรยากาศเต็มด้วยความสนุกสานและปิดการสัมมนาในเวลา 17.00 น. 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน