ท.นครสุราษฎร์ฯ งดใช้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ป้องกันการแพร่เชื่อไว้รับ โควิด 19 ตามมาตรการเฝ้าระวัง พื้นที่เมืองเสี่ยงมากสุด

publish : 25 มี.ค. 2563 อ่าน 5 ครั้งที่สวนสาธารณะสวนหลวง ร.๙ เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งติดเทปกั้นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดป้ายประกาศงดการใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 19 ภายหลังสถิติผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอเมืองมีตัวเลขสูงขึ้นมากที่สุด  
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยของนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ที่กำชับให้การดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 เพื่อให้เกิดระยะห่างทางสังคม สวนสาธารณะ สนามกีฬ่า เป็นสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนสาธารณะของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้งใหม่  จีงเป็นจุดสนใจทำให้คนออกจากบ้านมาออกกำลังกายจำนวนมาก เมื่อมาออกกำลังกายแล้วก็จะมีสารคัดหลั่ง คือเหงื่อเมื่อคนแรกมาจับเครื่องออกำลังกายและคนต่อไปมาจับก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อขึ้นได้  ดังนั้นในช่วงที่มี่การระบาด และทางการแพทย์อยากให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด ทางเทศบาลจีงตัดสินใจให้ประชาชนงดใช้เครื่องออกกำลังกายเป็นการชั่วคราวโดยการนำเทปกั้นมาติดพร้อมกับติดประกาศจนกว่าสถานการณ์จะสงบ ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม และขออภัยพี่น้องประชาชนมาโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน


สำหรับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีจุดที่มีเครื่องเล่นออกกำลังกาย 4 แห่งประกอบด้วย สวนหลวง ร.๙  บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ริมเขื่อนสะพานนริศ และบึงขุนทะเล แต่ละแห่งจะมีผู้ที่นิยมไปออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก และอาจจะเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน