สุราษฎร์ธานีชวนเที่ยงาน "OTOP นวัตวิถี มหัศจรรย์ศรีวิชัย" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในประเทศ

22 ส.ค. 2563


เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 21 ส.ค.ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธาน พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามของผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมเปิดงาน“OTOP  นวัตวิถี มหัศจรรย์ศรีวิชัย” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2563
นายนพรัตน์ กล่าวว่า งาน“OTOP นวัตวิถี มหัศจรรย์ศรีวิชัย” ในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย,เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน,เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนเป้าหมาย ให้เป็นที่รู้จักมีภาพจำในตัวสินค้า รวมถึงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในประเทศ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน  OTOP หรือหมู่บ้านท่องเที่ยวและเครือข่าย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น,เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หลังจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  ได้แบ่งกิจกรรม เป็น 2 โซน ได้แก่ 1.โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 10 บูธ เป็นการประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว และจำหน่ายสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดละ 2  ชุมชน และ2.โซนของดีศรีวิชัย ซึ่งเป็นคูหาแสดงหรือจำหน่ายสินค้าชุมชน ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหรือเครือข่าย OTOP จำนวน 65 บูธ แบ่งสินค้าเป็นประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ จำนวน  12 บูธ ของใช้ของที่ระลึก  จำนวน 15  บูธสมุนไพรจำนวน 6 บูธ อาหาร หรืออาหารประเภทชวนชิม จำนวน 23 บูธ  เครื่องดื่มจำนวน  9  บูธโดยได้เปิดจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ทุกวันนอกจากนั้น ในแต่ละวันจะกำหนดให้มีกิจกรรมบนเวทีเพื่อส่งเสริมการขายทุกวัน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยดีทุกจังหวัดต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน