สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยcovid 19

24 มี.ค. 2563


ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็น ประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid 19

โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการสรรพสามิต พนักงานลูกจ้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยcovid 19 โดยกรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ 75% ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ สืบเนื่องจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ กรณีที่นำไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ของสุราสามทับ(แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 
ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือcovid 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้จำนวนผลิตภัณฑ์ที่กรมสรรพสามิตส่งมอบ ในวันนี้รวมทั้งสิ้น 3,000 ลิตร โดยส่งมอบให้กับผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดสรรส่งมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 อำเภอตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอย่างทั่วถึงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสcovid 19 ต่อไป สำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สุราสามทับ(แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทั้งที่มีวัตถุประสงค์ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือมีวัตถุประสงค์ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายก็ดีสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทุกวันและเวลาราชการหรือเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th

 


ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง