องค์กรสื่อสุราษฎร์ มอบโล่เกียรติยศผู้บริหารโรงเรียนนักพัฒนาดีเด่นชูต้นแบบคนดีทำงานตั้งใจจริง

19 ส.ค. 2563


เมื่อวันที่ 19/8/63 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ นายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี พร้อม คณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางมอบโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นายสุริยา สุขคง ผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชิต วิเชียร อดีตประธานอาชีวะศึกษาภาคใต้เป็นประธานมอบกล่าวบรรยายหลักการเป็นผู้บริหารที่ดี ต้องมีความคิดดี ตั้งใจทำดี จะได้รับการพัฒนาที่ดี  โดย มีเจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศ สำนักงานการศึกษาพื้นที่เขต 2 ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

 
นายวิชิต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ที่ได้เล็งเห็นความดีของคนที่ตั้งใจทำงาน และทุ่มเทให้กับการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ตนขอชื่นชมรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความตั้งใจ และเสียสละ สำหรับรางวัลดังกล่าวที่มอบให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ จากการดูการทำงานมีผลงานทั้งด้านการเรียนการสอนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และสามารถหลอมรวมชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และทุกภาคส่วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถพัฒนาไปในทางทีดี ที่สำคัญโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีสองศาสนาอยู่ในที่เดียวกันแต่การจัดการเรียนการสอนสามารถหลอมรวมกันได้อย่างลงตัว


นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ กล่าวว่า สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการส่งเสริมคนคิดดี ทำดี มีผลงานดี  โดยแต่ละปีทางสมาคมฯจะมีการมอบรางวัล “เพชรนารายณ์” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนดีในแต่ละสาขาอาชีพ โดยผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มอบรางวัลฯให้กับคนดีในแต่ละสาขาอาชีพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแล้ว 3 ปี และจากการที่สมาคมฯ ได้ติดตามการทำงานของผู้บริหารคนดังกล่าวเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความขยัน หมั่นเพียร เป็นนักรณรงค์ต่อต้านเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง และเมื่อได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเพียง 6 เดือน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางทีดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา อีกทั้งยังเป็นนักบริหารที่ทุ่มเทการทำงานให้การโรงเรียนแห่งนี้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ที่สำคัญเป็นนักบริหารผู้ประสานสิบทิศ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยเหลือ ช่วยพัฒนา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการจึงมีความเห็นพร้อมกันว่าสมควรมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการให้กำลังใจ และส่งเสริมคนทำงานดีดังกล่าว

สำหรับโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ขยายโอกาส จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล - ม.3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 153 คน เป็นนักเรียนมุสลิม 98 กว่า% และนักเรียนพุทธ 1.8 % จัดการเรียนการสอนแบบโดยรวม และส่งเสริมประเพณีทั้งสองศาสนาได้อย่างคู่ขนาน วันสำคัญทางศาสนาก็จะจัดให้มีการทำกิจกรรมของแต่ละศาสนาควบคู่กันไปทำให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรัก ความสามัคคี เป็นต้นแบบโรงเรียนประจำถิ่นได้เป็นอย่างดี และนักเรียนยังมีผลงานในการเรียนทำอาชีพ โรตี ชาชัก ได้รางวัลระดับภาคจนมีชี่อเสียงโด่งดัง

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สือข่าวภูมิภาค จ.ุสุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน