อาสาร่วมกตัญญูร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทาสีโบสถ์

publish : 13 ส.ค. 2563 อ่าน 12 ครั้งวันที่ 13 ส.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณอุโบสถ  วัดงิ้วราย  ตำบลยางซ้าย  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่  จัดกิจกรรมตามโครงการ  “ 50 ปี ร่วมกตัญญู 20 ปี รำลึกคุณพ่อสมเกียรติ ”  โดยใช้ฤกษ์ดีในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 63  เป็นวันเริ่มลงมือทำกิจกรรม  ในการร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกับอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดอ่างทอง  ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดพระอุโบสถและกำแพงโบสถ์วัดงิ้วราย  ที่มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 50,000 บาท  ซึ่งเริ่มต้นในการบูรณะซ่อมแซมและทำการทาสีในวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563  ในการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถและกำแพง  ทาสีให้กลับมามีสภาพใหม่เหมือนเดิม  ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา

อ่างทอง อาสาร่วมกตัญญูร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทาสีโบสถ์ด้าน นาย นายธานิน  โตงาม กรรมการหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดอ่างทอง  รหัส อ่างทอง  01  กล่าวว่า  ทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู  จังหวัดอ่างทอง  ได้ดำเนินการการจัดกิจกรรมตามโครงการ  “ 50 ปี ร่วมกตัญญู 20 ปี รำลึกคุณพ่อสมเกียรติ ”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู  สำนักงานใหญ่บางพลี  จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อสมเกียรติ  สมสกุลรุ่งเรื่อง  ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  ถึงแก่กรรมครบรอบ 20 ปี  และเป็นการครบรอบ 50 ปี  การก่อตั้งและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการของมูลนิธิร่วมกตัญญู  โดยคุณแม่รัตนา  สมสกุลรุ่งเรือง  ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  มีแนวคิดจัดกิจกรรมนี่ขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครฯ  ทุกคน  ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมภายในจังหวัดของตนเอง  อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มอาสาสมัครฯ  และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่

อ่างทอง อาสาร่วมกตัญญูร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทาสีโบสถ์

ทางอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู  จังหวัดอ่างทอง  จึงได้จัดทำกิจกรรมในการที่จะบูรณะซ่อมแซมกำแพงพระอุโบสถ  วัดงิ้วราย  ตำบลยางช้าย  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ให้กับชุมชนบ้านงิ้วราย  เนื่องจากกำแพงพระอุโบสถมีรอยแตกร้าวและสีที่หลอกหลุด  โดยจะดำเนินการทาสีกำแพงพระอุโบสถ  เพื่อให้อยู่กับชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  และดำรงไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง