ทน.นครศรีธรรมราชเตรียมจัดซื้อแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านม -หลังจัดโครงกาคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

publish : 13 ส.ค. 2563 อ่าน 8 ครั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) ให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 ส.ค.2563 ที่ห้องบชกชรัตน์  รร.ทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) โดยมีนาย ไสว เขียวจันทร์ รองนายกฯ และสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้าร่วมแถลงข่าว อย่างพร้อมเพรียง มี นพ.เมธี   วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน

 
โครงการนี้ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการป่วยมะเร็งเต้านมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งมีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชดังนี้ 15-16 ส.ค. 2563 จะมีการออกหน่วยบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ ,18 ส.ค.ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ,22-23 ส.ค.วัดท่าโพธิ์วรวิหาร, 25ส.ค.ตลาดวีวัฒนา, 26ส.ค.สถาบันรัชภาคย์ ,27-28 ส.ค.โรงเรียนนครอาชีวศึกษา, 29 ส.ค.ชุมชนเอื้ออาทรสะพานยาว,และ 30 ส.ค.อุทยานการเรียนรู้เมืองนครฯ

 


ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยง หากพบความผิดปกติไม่ใช่เนื้อร้ายแนะนำให้มีการติดตามโดยการตรวจแมมโมแกรมทุก 1 ปี ถ้าพบความผิดปกติโอกาสสูงว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการนัดหมาย เพื่อเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อ(Excission) และส่งชิ้นเนื้อตรวจทุกรายตามสิทธิ์การรักษา ในกรณีที่ผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อไป จะเห็นได้ว่าโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และควรมีการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จัดจัดงบประมาณในการจัดซื้อรถตรวจแมมโมแกรมอย่างน้อย 2 คัน ๆ ละ 10 ล้าน และจะเข้าไปปรึกษาหารือกับ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้จัดงบประมาณซื้ออีก 3 คัน ถือว่าเป็นประโยชน์และคุ้มมาก ๆ .

 

ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน