โรงพยาบาลย่านตาขาวลุยเยี่ยมผู้ป่วยเตียงติดบ้าน

publish : 12 ส.ค. 2563 อ่าน 13 ครั้งวันที่ 12 สิงหาคม  2563 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง  กลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ จัดกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย(คุณแม่)ที่โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง กลุ่มจิตอาสาฯกลุ่มนี้ได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธารวมเงินกันเพื่อไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยเช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองกันเปื้อน นม ฯ เพื่อไปมอบให้กับคุณแม่และผู้สูงอายุที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลย่านตาขาวกว่า 20 เตียง ซึ่งคุณแม่และผู้สูงอายุแต่ละคนต่างปลื้มใจไปตามๆกัน
และบ่ายของวันนี้จะมีการได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดเตียงตามหมู่บ้านในอำเภอย่านตาขาว  กว่า 5 คนด้วยกันซึ่งในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยมาแล้วกว่า 10 หลัง  โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต., อสม.เป็นผู้นำไปเยี่ยม

ทางด้านนางสาวมาลิตา  หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ตัวแทนกลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญ กล่าวว่าวันนี้ทางกลุ่มฯได้นำเงินจากผู้ที่ร่วมทำบุญกันมาเพื่อจะให้ทางกลุ่มเป็นสะพานบุญในการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่น และในวันนี้ได้มาเยี่ยมผู้ป่วยหญิงและผู้สูงอายุ(หญิง) ที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและได้มอบเครื่องดื่มสุขภาพ นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ


และนายสุพัฒน์ วรรณมณี จนท.รพ.พยายาลย่านตาขาว กล่าวว่าในวันนี้ทางกลุ่มสามัคคีรวมใจอาสาพาบุญก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับทางกลุ่ม เพื่อที่จะให้กลุ่มได้เป็นสะพานบุญ นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และบ่ายของวันนี้จะมีการได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดเตียงตามหมู่บ้านในอำเภอย่านตาขาว  กว่า 5 คนด้วยกันซึ่งในรอบ1 เดือนที่ผ่านมาได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยมาแล้วกว่า 10 หลัง 

 

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน