ระนองจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รักเอยรักลูก ปลูกต้นไม้และปลูกป่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

publish : 12 ส.ค. 2563 อ่าน 12 ครั้งเมื่อวันที่  12 ส.ค. 63  ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  รักเอยรักลูก จำนวน 1000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

 

 
ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ชุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง

 

 


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง ซึ่งการปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ตอบสนองนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

กฤษดา  เอกวานิช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน