ราชภัฏกาญจน์ จัดเสวนาวิชาการ "วิถีชาวกะเหรี่ยงภาคตะวันตกกับการธำรงชาติพันธุ์"

publish : 12 ส.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด เสวนาทางวิชาการ เรื่อง " วิถีชาวกะเหรี่ยงภาคตะวันตกกับการธำรงชาติพันธุ์ " และ ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมชนชาติพันธุ์ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 "วันแม่แห่งชาติ"
โดยที่ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนชาติชาวกะเหรี่ยง/มอญ ภาคตะวันตก


ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เปิดโอกาสให้ชนชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

ขอบคุณภาพ บุปผา พัชรินทร์  พัฒนะพิชัย

วุฒิเดช  ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน