กองทัพเรือ มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา ทุนการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในชุมชนบ้านฉาง

publish : 11 ส.ค. 2563 อ่าน 11 ครั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะทำงาน และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ให้กับ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดบ้านคลองบางไผ่ โรงเรียนวัดชากหมาก และโรงเรียนวัดบ้านฉาง ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุมชนเพื่อคนบ้านฉาง 6 วัด 5 โรงเรียน” ณ วัดคีรีภาวนาราม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียน และเยาวชน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และการกีฬา ให้เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ กับภาคประชาชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิต ร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”


ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน