ม.เกษตรกำแพงแสนจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่

publish : 11 ส.ค. 2563 อ่าน 4 ครั้งนครปฐม..ม.เกษตรกำแพงแสน จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2563
วันนี้ (11 ส.ค.63) ที่บริเวณทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลฯ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า โดยมีผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันสร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการพัฒนาวิทยาเขตต่อเนื่องเป็นประจำทุกป


จากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพแสน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีบูชาพระแม่โพสพ และร่วมกันปลูกข้าว (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) โดยวิธีการโยนกล้าบนแปลงนาที่เตรียมไว้ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน บนเนื้อที่ 13.5 ไร่ ณ ทุ่งนาไพร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ปนิทัศน์ มามีสุข /นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน