สมุทรสาคร จัดพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนและปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำเพื่อถวายพระราชกุศล

publish : 11 ส.ค. 2563 อ่าน 8 ครั้งวันนี้ ( 11 สิงหาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนสมุทรสาคร ครั้งที่ 9 และปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอำนาจ หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  นายกำจร นายมงคล มงคลตรีลักษณ์  นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร  ส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และชาวประมง พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายอำนาจ หนูทอง  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  อ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวตัว ก เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ ถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างอาชีพประมง สร้างรายได้  ในด้านของการปกครอง ถือเป็นอ่าวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาคสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง พี่น้องประชาชนชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาคร สำนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวตัว ก จึงได้ร่วมมือรวมใจกัน จัดทำโครงการ “พิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน


สมุทรสาคร” กิจกรรมทางศาสนาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ฮ้อเฮียตี๋ การจมเรือประมงที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อทำเป็นปะการังเป็นบ้านให้กับสัตว์น้ำ นอกจากนี้  ยังได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว ลงในแม่น้ำท่าจีน  เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563  สำหรับ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวประมง ที่ต้องช่วยกันดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คืนความสมดุล ความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ต่อไป....//

นายชูชาต  แดพยนต์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน