รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำปาง

publish : 8 ส.ค. 2563 อ่าน 8 ครั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี พ.ศ.2564 นำคณะอนุกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยมี นายปรีชาจานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุพรรณคงผู้อำนวยการโครงการกิ่วลม-กิ่วคอหมาและเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จังหวัดลำปาง บ้านท่าส้มป่อย ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ถึงการปฏิบัติงาน
โดยใช้ขั้นตอนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วนคือ เขื่อนกิ่วลม สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2515 ปิดกั้นลำน้ำวัง ที่ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเก็บกักน้ำ 106 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนกิ่วคอหมาสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2551(หัวงานเขื่อน) ปิดกั้นลำน้ำวัง ที่บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งตั้งอยู่เหนือน้ำจากเขื่อนกิ่วลม 55 กิโลเมตร เก็บกักน้ำ ที่ระดับปกติ 170 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และ สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 209 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 146,858 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 94,826 ไร่ แบ่งเป็นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้ 4 ฝ่าย


ทั้งนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้กล่าวขอบคุณกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานที่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันดูแลการบริหารจัดการน้ำทางด้านต้นน้ำได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะเหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือน ที่เขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา จะรองรับปริมาณน้ำฝนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ การเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง.

อัมรินทร์ วะนะวิเชียร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำปางติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน