กอ.รมน.ขับเคลื่อน สรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ลงสู่ระดับอำเภอ

publish : 5 ส.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้งพ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด และวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับอำเภอ พร้อมลงพื้นที่ประเมินผลในระดับตำบลเป้าหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

 


ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน