เปิดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)และการระดมทรัพยากรเพื่อปฎิบัติงาน (Staging Area)

publish : 4 ส.ค. 2563 อ่าน 10 ครั้งวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ,หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯพร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)และการระดมทรัพยากรเพื่อปฎิบัติงาน (Staging Area) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จังหวัดลำปาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จังหวัดลำปางผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวรายงาน และมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ทหาร,ตำรวจ, หัวหน้า

ปภ.จังหวัดลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่,หัวหน้าส่วนราชการลำปาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลำปาง, กู้ชีพกู้ภัย, และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม

ปภ.จังหวัดลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่,หัวหน้าส่วนราชการลำปาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลำปาง, กู้ชีพกู้ภัย, และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีฯ

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน