นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2563

publish : 1 ส.ค. 2563 อ่าน 11 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ วันที่ 31 ก.ค. 2563 นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้างกนนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวณัฐสินี กนกวรกาญจน์ รองประธานกรรมการห้างกนกกาญจน์ดพาร์ทเม้นสโตว์ กล่าวต้อนรับ นายไชยรัฏฐ์ อานันทชัย ประธานสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน นอกจากนั้นยังมีนายศักรินทร์ กุลดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้การรับบริจาคโลหิตถือเป็นกิจกรรมอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างศูนย์กลางในการส่งต่อความดีสู่สังคมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมากขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้โลหิตมีปริมาณที่สูงขึ้นและไม่เพียงพอทางสภากาชาดไทยจึงได้มีกุลศโยบายให้ทุกภาคส่วนออกรับบริจาคเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบต่างๆ


โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารรับบริจาคโลหิตจำนวนน้อยลงแต่ความต้องการในการใช้ยังมีจำนวนมากจึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งการบริจาคยังเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวผู้ให้คือจะมีการไหลเวียนของโลหิตภายในร่างกายทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนตัวผู้รับก็จะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันทีส่งผลต่อบุญกุศลแก่ตัวผู้ให้และผู้รับได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหรือ THAI FA เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศเพื่อเป็นองค์กรที่สื่อสารและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเสม่ำเสมอ

วุฒิเดช ก้อนทองคำ/ นายสุริยะ เหมือนคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน