นักท่องเที่ยวทะลักห้วยน้ำดังช่วงวันหยุดยาว

publish : 31 ก.ค. 2563 อ่าน 70 ครั้งนักท่องเที่ยวทะลักห้วยน้ำดังช่วงวันหยุดยาว

บรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หลังเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ ป้องกันโรคภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา โดยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ไว้ไม่เกิน 200 คนห้วงเวลาในแต่ละวัน และให้นักท่องเที่ยวจองคิวผ่านแอพ QqueQ และลงทะเบียนในแอพไทยชนะ เข้า-ออก พร้อมมีการคัดกรอง COVID - 19 ทุกคน
 สถิตินักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.ค.2563 รวม 1,867 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 1,853 คนชาวต่างชาติ จำนวน 23 คน และสถิตินักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กค. 63 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จำนวน 868 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 862 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 6 คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการท่องเที่ยวตามแบบวิถีใหม่ (New Normal) เป็นอย่างดี และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแต่อย่างใด


ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ นายสมบูรณ์  พรหมรังสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับนายไพรบูรณ์ ชอบพอ ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านตำบลแม่ฮี้  และเจ้าหน้าที่ อุทยาน ห้วยน้ำดัง พร้อมด้วยหน่วยป่าไม้ มส.19 แม่ปิง ร่วมกันปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่  ประมาณ 2  ไร่ จำนวน  1,000  ต้น  เช่นไม้ประดู่

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน