ครูบาแสงหล้า​เกจิดังของเมียนมาอาพาธ หามส่งโรงบาลไทยกระทันหัน

publish : 30 ก.ค. 2563 อ่าน 3 ครั้งครูบาแสงหล้า​เกจิดังของเมียนมาอาพาธ หามส่งโรงบาลไทยกระทันหัน วันที่ 30​ ก.ค.​2563​ เวลา 08.30 น.นาย มิ้นท์ ไหน่ ผู้ว่าราชการ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาได้ประสานมายัง นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำ พระครูบาแสงหล้า​ ธมฺมสิริ​ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง​ จ.ท่าขี้เหล็ก ซึ่งท่านเป็นเกจิดังสายปฎิบัติ​แห่งรัฐฉานมายังด่านพรมแดนสะพาน​แห่งที่ 2​ บ้านสันผักฮี้ ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย​ จ.เชียงราย​ โดยมีนายด่านศุลกากร,ต.ม.เชียงราย, TBC ไทยและเมียนมา ช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อที่จะขึ้นรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่มารออยู่แล้ว เพื่อจะนำท่านเข้ารับการรักษาโดยด่วน ส่วนสาเหตุของการอาพาธครั้งนี้แพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ให้นอนพักที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูอาการไปก่อนจนกว่าจะหายดีถึงจะอนุญาตให้กลับไปจำวัดเหมือนเดิม
 ครูบาแสงหล้าเป็นพระเกจิดังแห่งล้านนา ที่ได้มาทำพิธีบริเวณปากถ้ำหลวง จ.เชียงราย เพื่อให้ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน หลุดพ้นออกมาจากถ้ำหลวงครูบาแสงหล้า เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีลูกศิษย์ทั้งในประเทศไทยและเมียนมามากมาย เป็นพระเถระสายล้านนาที่ปฏิบัติวิปัสสนาเคร่งครัด ทำให้มีภูมิธรรมสูง บารมีมาก มีครบทั้งปัญญาและอภิญญาอีกรูปหนึ่งชื่อตาม สมณศักดิ์ ว่าพระรัตนรังสี (แสงหล้า ธมฺมสิริ) พระมหาคุรุครูบาแสงหล้า อภิธชอัคค มหาสัทธัมมโชติก อัคคมหาบัณฑิต ท่าน มี อายุ 86 พรรษา
     ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระรัตนรังษี”ท่าน ได้ สมณศักดิ์จากรัฐบาลไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ นอกจากนี้ยังมีสมณศักดิ์จากทางรัฐบาลเมียนมาด้วยหลายระดับ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบันได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ทั้งนี้สภามร.ชร. ซึ่งมี นายคำรน โกมลศุภกิจ นายกสภาได้นำคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไปทำพิธีถวายครุยปริญญาดังกล่าวแล้วที่วัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก (เมียนมา) เมื่อ 18 ธันวาคม 2557โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี และ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ อ.วิทยา วรรณศิริ ประธานโปรแกรมพัฒนาสังคม มร.ชร.ฐานะบุคคลที่ความสำคัญในการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับปริญญาดังกล่าว ร่วมพิธีสำคัญนี้ด้วย


 ในพิธีถวายปริญญาดังกล่าว ผศ.ดร.ทศพล ได้ประกาศเกียรติคุณถึงผลงานอันเป็นวัตรปฏิบัติของพระรัตนรังษี หรือ พระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ ว่า เป็นพระสงฆ์ มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ครองตนอยู่ในพระวินัย เป็นพระนักพัฒนาที่มีแนวทางในการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกชาติพันธุ์ในเมียนมาโดยเฉพาะชาติพันธุ์เชื้อสายไทยใหญ่ ได้อุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสทุกระดับรวมทั้งทำนุบำรุงด้านพระศาสนา เป็นที่ประจักษ์แก่ชนชาติต่างในพม่า อีกทั้งยังได้สร้างโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเมืองท่าขี้เหล็กและใกล้เคียง
     นอกนี้ยังได้สร้างที่พักคนชรา ผู้พิการ เป็นที่พักอาศัยและดูแลผู้ยากไร้โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ทางด้านการศึกษา ยังได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์ โดยการสร้างโรงเรียนอีกหลายสิบแห่งเพื่อเป็นการสร้างคนให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพตนเอง

บัณฑิตย์  พันธ์พลากร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงรายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน